Podilan tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi: 11.7.2024

1. Rekisterinpitäjä

Jesun Maailma (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”)
Sähköposti: [email protected]

2. Henkilötietojen käsittelyn tavoitteet ja perusteet

Podila-palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttäjien henkilötietojen käsittelyn tavoitteet ovat:

 • Palvelun tarjoaminen ja ylläpito: Käyttäjätilien hallinta, tekninen tuki, ja palvelun toimintojen varmistaminen.
 • Asiakassuhteen hallinta ja viestintä: Käyttäjien kyselyihin vastaaminen, tiedotteiden lähettäminen ja käyttäjäpalautteen kerääminen.
 • Markkinointi ja analytiikka: Käyttäjien suostumuksella suoramarkkinointi, palvelun käyttöanalytiikka ja personoidut suositukset.
 • Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen: Henkilötietojen käsittely, joka perustuu lainsäädännöllisiin vaatimuksiin.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltävät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavia tietoja:

 • Perustiedot: Nimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus.
 • Yhteystiedot: Puhelinnumero, osoite.
 • Käyttäjätilin tiedot: Käyttäjätunnus, salasana, profiilikuvat, käyttäjäasetukset.
 • Palvelun käyttöön liittyvät tiedot: Kuunteluhistoria, suosikit, kommentit ja palaute.
 • Tekniset tiedot: IP-osoite, laitetiedot, evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden keräämät tiedot.

4. Tietolähteet

Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti käyttäjältä itseltään rekisteröitymisen, palvelun käytön ja käyttäjäviestinnän yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä automaattisesti palvelun käytön yhteydessä teknologioiden, kuten evästeiden, avulla.

5. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

 • Palveluntarjoajat: Palvelun tuottamisessa käytettävät alihankkijat ja palveluntarjoajat, jotka käsittelevät henkilötietoja Palveluntarjoajan lukuun.
 • Lakisääteiset velvoitteet: Viranomaisille tai muille tahoille, mikäli laki niin vaatii.

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli siirto tapahtuu, Palveluntarjoaja varmistaa, että henkilötietojen suojan taso on riittävä ja että siirto toteutetaan lainmukaisesti.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei pidempi säilytysaika ole lainsäädännön vaatima tai sallima.

7. Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on seuraavat oikeudet omiin henkilötietoihinsa liittyen:

 • Oikeus tarkastaa tiedot: Käyttäjä voi tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu.
 • Oikeus tietojen oikaisuun: Käyttäjä voi pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista.
 • Oikeus tietojen poistamiseen: Käyttäjä voi pyytää tietojensa poistamista tietyissä tilanteissa.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Käyttäjä voi pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa.
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Käyttäjä voi pyytää tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus vastustaa käsittelyä: Käyttäjä voi vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Jos haluat pyytää henkilötietojesi poistamista, täytä tämä lomake.

8. Tietoturva

Palveluntarjoaja käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvatoimenpiteitä suojatakseen henkilötiedot luvattomalta pääsyltä, muutoksilta, paljastamiselta tai tuhoutumiselta.

9. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutoksista ilmoitetaan käyttäjille Palvelun kautta tai sähköpostitse. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli hän jatkaa Palvelun käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen.

10. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, ota yhteyttä:

Jesun Maailma
Sähköposti: [email protected]